Tin tức & sự kiện

Đào tạo về Thương mại điện tử cho lao động nữ di cư và trẻ em gái ngoài nhà trường

Sáng ngày 15/01 tại 2 huyện Ngọc Lặc và Lang Chánh tỉnh Thanh Hóa, đã diễn ra buổi khai giảng 02 lớp “Đào tạo về Thương mại điện tử cho lao động nữ di cư và trẻ em gái ngoài nhà trường”. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa […]

Lao động nữ của xã Cốc Ly tham gia lớp tập huấn chuyển giao công nghệ về Thương mại điện tử

Sáng ngày 03/11/2021, tại huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai đã diễn ra buổi khai mạc lớp tập huấn chuyển giao công nghệ về Thương mại điện tử cho 35 lao động nữ của xã Cốc Ly trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa Viện Khoa học giáo dục nghề nghiệp – Cơ quan […]

Tập huấn chuyển giao công nghệ về Thương mại điện tử cho lao động nữ

Sáng ngày 01/11/2021, tại huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai đã diễn ra buổi khai mạc hai (02) lớp “Tập huấn chuyển giao công nghệ về Thương mại điện tử cho lao động nữ” trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa Viện Khoa học giáo dục nghề nghiệp – Cơ quan LHQ về bình […]

Đào tạo về Thương mại điện tử cho lao động nữ di cư và trẻ em gái ngoài nhà trường

Trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa Viện Khoa học giáo dục nghề nghiệp – Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) và Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Thương mại, sáng ngày 28/10/2021, tại huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai đã diễn ra buổi khai giảng hai (02) lớp “Đào tạo […]

DỰ BÁO KỸ NĂNG CHO LAO ĐỘNG NGÀNH LOGISTICS VIỆT NAM

Dự báo nhu cầu lao động được cho là một trong những nhiệm vụ quan trọng và cần thiết gắn liền với chiến lược phát triển kinh tế – xã hội cũng như chiến lược phát triển của từng ngành kinh tế. Tuy nhiên, trên thực tế việc thực hiện công tác dự báo nhu […]

02439745020