Thông báo tuyển sinh

6 Tháng Tư 2021

THÔNG BÁO TUYỂN SINH Các lớp bồi dưỡng Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Giáo dục nghề nghiệp   Thực hiện Quyết định số 909/QĐ-LĐTBXH ngày 03/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện chương trình bồi […]