Tập huấn giảng dạy “Kỹ năng sáng tạo – khởi nghiệp” cho giáo viên cơ sở Giáo dục nghề nghiệp tỉnh Đồng Tháp

Tập huấn giảng dạy “Kỹ năng sáng tạo – khởi nghiệp” cho giáo viên cơ sở Giáo dục nghề nghiệp tỉnh Đồng Tháp

1 Tháng Mười 2021

     Sáng ngày 01/10/2021, Viện Khoa học giáo dục nghề nghiệp (Viện KHGDNN) tổ chức Tập huấn giảng dạy “Kỹ năng sáng tạo – Khởi nghiệp” cho giáo viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tỉnh Đồng Tháp. Đây là một trong những hoạt động trong khuôn khổ Dự án “Thúc đẩy […]

Thông tin đề tài “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cấp huyện”

Thông tin đề tài “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cấp huyện”

13 Tháng Tư 2021

Thông tin chung – Tên đề tài: “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cấp huyện” – Mã số: CB2019-02 – Chủ nhiệm: ThS. Phạm Xuân Thu – Cơ quan chủ trì: Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp Nội dung 2.1. Mục tiêu nghiên cứu […]

Thông tin đề tài “Nâng cao khả năng tham gia của giáo dục nghề nghiệp vào chuỗi cung ứng nhân lực cho các nền kinh tế APEC”

Thông tin đề tài “Nâng cao khả năng tham gia của giáo dục nghề nghiệp vào chuỗi cung ứng nhân lực cho các nền kinh tế APEC”

8 Tháng Tư 2021

Thông tin chung – Tên đề tài: “Nâng cao khả năng tham gia của giáo dục nghề nghiệp vào chuỗi cung ứng nhân lực cho các nền kinh tế APEC” – Mã số: CT2017-01-08 – Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Quang Việt – Cơ quan chủ trì: Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp Nội dung […]

Khóa học trực tuyến openSAP MOOCs miễn phí cho tất cả mọi người

Khóa học trực tuyến openSAP MOOCs miễn phí cho tất cả mọi người

7 Tháng Tư 2021

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp và UNICEF Việt Nam và được sự chỉ đạo, đồng ý của Tổng cục giáo dục nghề nghiệp, Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp chia sẻ link đến các cơ sở GDNN về Khóa học OpenSAP MOOCs là sự sáng tạo […]

Thông tin đề tài “Đổi mới quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp theo định hướng thị trường lao động và hội nhập quốc tế”

Thông tin đề tài “Đổi mới quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp theo định hướng thị trường lao động và hội nhập quốc tế”

7 Tháng Tư 2021

Thông tin chung – Tên đề tài: “Đổi mới quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp theo định hướng thị trường lao động và hội nhập quốc tế” – Mã số: CT2017-01-02 – Chủ nhiệm: TS. Vũ Xuân Hùng – Cơ quan chủ trì: Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp Nội dung […]

Thông tin đề tài “Xây dựng cơ chế điều phối hoạt động giữa các đối tác có liên quan trong giáo dục nghề nghiệp”

Thông tin đề tài “Xây dựng cơ chế điều phối hoạt động giữa các đối tác có liên quan trong giáo dục nghề nghiệp”

7 Tháng Tư 2021

Thông tin chung – Tên đề tài: “Xây dựng cơ chế điều phối hoạt động giữa các đối tác có liên quan trong giáo dục nghề nghiệp” – Mã số: CB2018-07 – Chủ nhiệm: TS. Vũ Xuân Hùng – Cơ quan chủ trì: Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp Nội dung 2.1. Mục tiêu […]

Thông tin đề tài “Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng danh mục ngành, nghề yêu cầu sử dụng lao động có văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp”

Thông tin đề tài “Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng danh mục ngành, nghề yêu cầu sử dụng lao động có văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp”

6 Tháng Tư 2021

Thông tin chung – Tên đề tài: “Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng danh mục ngành, nghề yêu cầu sử dụng lao động có văn bằng, chứng chỉ giáo dục nghề nghiệp” – Mã số: CB2019-03 – Chủ nhiệm: ThS. Đặng Thị Huyền – Cơ quan chủ trì: Viện Khoa học Giáo […]

Thông tin đề tài “Chuẩn hóa trong Giáo dục nghề nghiệp theo yêu cầu hội nhập”

Thông tin đề tài “Chuẩn hóa trong Giáo dục nghề nghiệp theo yêu cầu hội nhập”

6 Tháng Tư 2021

Thông tin chung – Tên đề tài: “Chuẩn hóa trong giáo dục nghề nghiệp theo yêu cầu hội nhập” – Mã số: CT2017-01-01 – Chủ nhiệm: ThS. Phạm Xuân Thu – Cơ quan chủ trì: Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp Nội dung 2.1. Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu chung: Tổng quan các […]

Đào tạo nghề, hướng nghiệp và việc làm cho trẻ vị thành niên (người từ đủ 15 đến dưới 18 tuổi)

Đào tạo nghề, hướng nghiệp và việc làm cho trẻ vị thành niên (người từ đủ 15 đến dưới 18 tuổi)

26 Tháng Ba 2021

Trong khuôn khổ thực hiện Phân tích tình hình đối với vị thành niên bao gồm đánh giá nhu cầu và nguyện vọng của các em về học tập, khả năng sử dụng lao động và triển vọng trong tương lai trong Dự án “Thúc đẩy và Bảo vệ quyền trẻ em tại Việt Nam” […]

Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học do Viện Khoa học giáo dục nghề nghiệp chủ trì giai đoạn 2010 – 2021

Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học do Viện Khoa học giáo dục nghề nghiệp chủ trì giai đoạn 2010 – 2021

25 Tháng Ba 2021

Tên đề tài Mục tiêu Năm Giải pháp phát triển đào tạo kỹ năng số cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp Đề xuất giải pháp phát triển đào tạo kỹ năng số cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở GDNN, góp phần nâng cao chất lượng […]

02439745020