Hội thảo trực tuyến “Thực trạng hoạt động Khoa học và công nghệ trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp – Định hướng và giải pháp”

Hội thảo trực tuyến “Thực trạng hoạt động Khoa học và công nghệ trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp – Định hướng và giải pháp”

2 Tháng Bảy 2021

Sáng ngày 02/7/2021, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) tổ chức Hội thảo trực tuyến “Thực trạng hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) trong hệ thống GDNN – Định hướng và giải pháp”. Hội thảo có sự tham gia của hơn 170 đại biểu là đại diện Sở Lao động – Thương […]

No Image

Hội đồng Khoa học Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp

16 Tháng Ba 2021

Hội đồng Khoa học  Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp nhiệm kỳ 2020-2022 được thành lập theo Quyết định số 17/QĐ-VKHGDNN ngày 13 tháng 2 năm 2020 của Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp. Hội đồng Khoa học Viện là tổ chức tư vấn cho Viện trưởng về: Chiến lược và […]

02439745020