Câu lạc bộ nghiên cứu ứng dụng và kỹ năng nghề  khoa cơ khí – động lực trường Cao đẳng nghề Trà Vinh

Câu lạc bộ nghiên cứu ứng dụng và kỹ năng nghề khoa cơ khí – động lực trường Cao đẳng nghề Trà Vinh

5 Tháng Một 2022

Câu lạc bộ nghiên cứu ứng dụng và kỹ năng nghề khoa cơ khí – động lực trường Cao đẳng nghề Trà Vinh Văn Thị Ái Nguyên Email: vtanguyen2009@gmail.com Nhằm tạo sân chơi cho học sinh- sinh viên (HSSV) có nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu và trao đổi về kiến thức, kỹ năng và […]

KỸ NĂNG SỐ, KHUNG KỸ NĂNG SỐ VÀ ĐÀO TẠO KỸ NĂNG SỐ TRONG GDNN

KỸ NĂNG SỐ, KHUNG KỸ NĂNG SỐ VÀ ĐÀO TẠO KỸ NĂNG SỐ TRONG GDNN

25 Tháng Ba 2021

Bài viết đã được đăng trên Tạp chí Giáo dục nghề nghiệp Số 81 – Tháng 6/2020 ISN: 2354-0583 Abstract for Digital Skills – Framework – Enable of intergate digital skills in Viet Nam VET

Quản lý văn bằng số trong giáo dục nghề nghiệp

Quản lý văn bằng số trong giáo dục nghề nghiệp

25 Tháng Ba 2021

Bài viết của Tác giả Nguyễn Thị Luyến – Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp Quan ly van bang so GDNN_Nguyen Thi Luyen NIVT  

02439745020