Tạp chí Giáo dục nghề nghiệp số 70

Tạp chí Giáo dục nghề nghiệp số 70

25 Tháng Bảy 2019

1 / 5 ( 1 bình chọn )

Hội đồng biên tập

Hội đồng biên tập

14 Tháng Ba 2021

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP TẠP CHÍ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP Chủ tịch Hội đồng: Trương Anh Dũng,Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp. Các Ủy viên – Phạm Vũ Quốc Bình, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp; – Nguyễn Quang Việt, Viện Khoa học giáo dục nghề nghiệp; – Vũ Dũng, Viện Khoa học […]

Thể lệ đăng bài

Thể lệ đăng bài

14 Tháng Ba 2021

02439745020