Phát triển đào tạo nghề nghiệp tại Đà Nẵng – Thực trạng và giải pháp

Phát triển đào tạo nghề nghiệp tại Đà Nẵng – Thực trạng và giải pháp

3 Tháng Bảy 2019

Tóm tắt: Bài viết đánh giá thực trạng công tác đào tạo nghề nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng (mạng lưới, tuyển sinh, tốt nghiệp, giáo viên và cán bộ quản lý, công tác đảm bảo chất lượng dạy nghề,…), những mặt được, những mặt còn tồn tại, hạn chế, từ đó đề xuất […]

Lao động trực tiếp sản xuất của ngành Dệt may, da giày – Thực trạng và giải pháp

Lao động trực tiếp sản xuất của ngành Dệt may, da giày – Thực trạng và giải pháp

28 Tháng Tám 2019

Lao động trực tiếp sản xuất của ngành dệt may, da giày được đánh giá là sẽ chịu nhiều tác động từ những thay đổi của khoa học công nghệ trong thời gian tới. Để nhận diện chinh xác những ảnh hưởng đó. Bài viết trình bày thưc trạng và đề xuất một số giải […]

Sắp xếp mạng lưới cơ sở GDNN đảm bảo hoạt động đào tạo nghề nghiệp hiệu quả – kinh nghiệm từ Thành phố Hải Phòng

Sắp xếp mạng lưới cơ sở GDNN đảm bảo hoạt động đào tạo nghề nghiệp hiệu quả – kinh nghiệm từ Thành phố Hải Phòng

1 Tháng Mười Một 2019

Tận dụng các lợi thế hiện có để đạt được mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, đáp ứng nhu cầu thực tế về nguồn nhân lực, Hải Phòng đã cụ thể hoá các chủ trương về giáo dục nghề nghiệp (GDNN) của thành phố thông qua sắp xếp hệ thống GDNN một […]

No Image

NĂNG LỰC/KỸ NĂNG CỦA LAO ĐỘNG QUA ĐÀO TẠO NGHỀ TRỌNG ĐIỂM – MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ

12 Tháng Ba 2021

NĂNG LỰC/KỸ NĂNG CỦA LAO ĐỘNG QUA ĐÀO TẠO NGHỀ TRỌNG ĐIỂM – MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ Phùng Lê Khanh Email: plkhanh@gmail.com Lê Thị Hồng Liên Email: lelien212@gmail.com Tóm tắt: Bài viết cung cấp một số thông tin về năng lực/kỹ năng của lao động qua đào tạo nghề trọng điểm và đưa ra một […]

02439745020