VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TRONG HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN XÂY DỰNG QUY HOẠCH, ĐỀ ÁN LIÊN QUAN ĐẾN GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

12 Tháng Ba 2021

VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TRONG HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN XÂY DỰNG QUY HOẠCH, ĐỀ ÁN LIÊN QUAN ĐẾN GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP Tên gọi: Viện Khoa học giáo dục nghề nghiệp; Tên giao dịch quốc tế: National Institute of Vocational Education and Training; Tên viết tắt: NIVT; Trụ sở: Tầng 14, Tòa […]