Phát triển kỹ năng xanh và vai trò của giáo dục đào tạo nghề

Phát triển kỹ năng xanh và vai trò của giáo dục đào tạo nghề

29 Tháng Ba 2021

Tóm tăt Chuyển đổi nền kinh tế và xã hội phù hợp với khái niệm phát triển bền vững chỉ có thể thực hiện được nếu mọi người nắm bắt các giá trị và thái độ vốn có của ý tưởng này và sở hữu các kỹ năng cần thiết và có thể áp dụng […]

Phát triển kỹ năng xanh trong đào tạo nghề – Kinh nghiệm của Cộng hòa Liên bang Đức

Phát triển kỹ năng xanh trong đào tạo nghề – Kinh nghiệm của Cộng hòa Liên bang Đức

29 Tháng Ba 2021

Tóm tắt “Phát triển kỹ năng xanh” là một chủ đề mới và được quan tâm tại Việt Nam hiện nay. Khái niệm này được xuất phát trong bối cảnh thực tiễn nhằm thực hiện các mục tiêu về phát triển bền vững hướng tới nền kinh tế xanh. Bài viết này trình bày những […]

Xanh hóa chương trình đào tạo nghề

Xanh hóa chương trình đào tạo nghề

29 Tháng Ba 2021

“Đào tạo nghề đóng vai trò quan trọng trong việc chống biến đổi khí hậu bởi đào tạo nghề cung cấp nguồn lao động và các chuyên gia kỹ thuật, là những người sẽ trực tiếp sử dụng năng lượng và nguồn nguyên liệu tại nơi làm việc một cách hiệu quả và bền vững”. […]

02439745020