Báo cáo E-Scan nông nghiệp Việt Nam 2019

Tháng Ba : 12-03-2021 Written by : nivet
font size :

Báo cáo Scan Nông nghiệp Việt Nam 2019 được xây dựng với sự tài trợ của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) thông qua Dự án Áp dụng Chiến lược Đào tạo G20: Hợp tác giữa ILO và Liên bang Nga (Giai đoạn 2). Báo cáo tổng quan về môi trường phát triển nông nghiệp Việt Nam nhằm phác thảo bức tranh tổng thể về một lĩnh vực cực kỳ rộng lớn, trong khi Việt Nam chưa từng có một Báo cáo Scan ngành nào mà thông thường ở nhiều nước như Úc, Anh Quốc là do các Hội đồng kỹ năng ngành thực hiện. Trong bối cảnh đó, với sự hỗ trợ kỹ thuật của chuyên gia từ các văn phòng ILO Geneva, Băng Cốc, sự phối hợp của ba cơ quan gồm Văn phòng ILO Hà Nội, Viện Khoa học giáo dục nghề nghiệp (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội), Trung tâm Quốc gia về dịch vụ việc làm (Cục Việc làm, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) và Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), lần đầu tiên Báo cáo Scan Nông nghiệp Việt Nam đã có thể ra mắt độc giả.

Tin tức khác

Tạp chí Giáo dục nghề nghiệp số 73

Tạp chí Giáo dục nghề nghiệp số 73

1 Tháng Tư 2021

Rate this post

Tạp chí Giáo dục nghề nghiệp số 71-72

Tạp chí Giáo dục nghề nghiệp số 71-72

1 Tháng Tư 2021

Rate this post

Nâng cao chất lượng đào tạo gắn với nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

Nâng cao chất lượng đào tạo gắn với nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

26 Tháng Ba 2021

Sáng ngày 10/10/2019 tại Ninh Bình, Viện Khoa học giáo dục nghề nghiệp tổ chức Khai giảng lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho giảng viên tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tham dự khai giảng lớp có lãnh đạo Viện Khoa […]

02439745020