Nhu cầu lao động có kỹ năng nghề tại Vân Đồn, Vạn Ninh và Phú Quốc

Nhu cầu lao động có kỹ năng nghề tại Vân Đồn, Vạn Ninh và Phú Quốc

13 Tháng Sáu 2019

Ba địa bàn Vân Đồn (Quảng Ninh), Bắc Vân Phong (Vạn Ninh, Khánh Hòa) và Phú Quốc (Kiên Giang) là những địa bàn có vị trí địa lý chính trị rất trọng yếu trong định hướng phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam trong thời gian tới. Đảng và Nhà nước Việt […]

TIẾP NHẬN VÀ HƯỚNG DẪN THỰC TẬP LÀ HÌNH THỨC GẮN KẾT PHỔ BIẾN NHẤT GIỮA DOANH NGHIỆP VÀ CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

TIẾP NHẬN VÀ HƯỚNG DẪN THỰC TẬP LÀ HÌNH THỨC GẮN KẾT PHỔ BIẾN NHẤT GIỮA DOANH NGHIỆP VÀ CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

19 Tháng Sáu 2019

Sự gắn kết giữa giáo dục nghề nghiệp (GDNN) và doanh nghiệp, thị trường lao động là một giải pháp đột phá nhằm nâng cao chất lượng GDNN. Trong những năm gần đây, việc thu hút doanh nghiệp tham gia vào hoạt động GDNN đang là một thách thức đối với Việt Nam. Trong bài […]

Việc làm của lao động nữ di cư tại Hà Nội

Việc làm của lao động nữ di cư tại Hà Nội

28 Tháng Sáu 2019

Tóm tắt: Bài viết trình bày một nghiên cứu điển hình về lao động nữ di cư tại Hà Nội (từ 18-30 tuổi) đang làm việc trong các doanh nghiệp nhằm đánh giá tình trạng việc làm và nhu cầu đào tạo kỹ năng đối với họ. Đồng thời, nghiên cứu phục vụ việc xây dựng […]

02439745020