Đào tạo nghề, hướng nghiệp và việc làm cho trẻ vị thành niên (người từ đủ 15 đến dưới 18 tuổi)

Đào tạo nghề, hướng nghiệp và việc làm cho trẻ vị thành niên (người từ đủ 15 đến dưới 18 tuổi)

26 Tháng Ba 2021

Trong khuôn khổ thực hiện Phân tích tình hình đối với vị thành niên bao gồm đánh giá nhu cầu và nguyện vọng của các em về học tập, khả năng sử dụng lao động và triển vọng trong tương lai trong Dự án “Thúc đẩy và Bảo vệ quyền trẻ em tại Việt Nam” […]

Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học do Viện Khoa học giáo dục nghề nghiệp chủ trì giai đoạn 2010 – 2021

Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học do Viện Khoa học giáo dục nghề nghiệp chủ trì giai đoạn 2010 – 2021

25 Tháng Ba 2021

Tên đề tài Mục tiêu Năm Giải pháp phát triển đào tạo kỹ năng số cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp Đề xuất giải pháp phát triển đào tạo kỹ năng số cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở GDNN, góp phần nâng cao chất lượng […]

02439745020