Hội đồng biên tập

Tháng Ba : 14-03-2021 Written by : nivet
font size :

DANH SÁCH

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP TẠP CHÍ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

  • Chủ tịch Hội đồng: Trương Anh Dũng,Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.
  • Các Ủy viên

– Phạm Vũ Quốc Bình, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp;

– Nguyễn Quang Việt, Viện Khoa học giáo dục nghề nghiệp;

– Vũ Dũng, Viện Khoa học xã hội Việt Nam;

– Trần Khánh Đức, trường Đại học Bách khoa Hà Nội;

– Nguyễn Minh Đường, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam;

– Lê Huy Hoàng, trường Đại học Sư phạm Hà Nội;

– Đặng Thành Hưng, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2;

– Nguyễn Tiến Hùng, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam;

– Phạm Tất Thắng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội;  

– Vũ Xuân Hùng, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp;

– Phan Văn Kha, Viện Khoa học giáo dục Việt Nam;

– Dương Đức Lân , Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề Công tác xã hội Việt Nam, (Viet Nam Association for Vocational Education – Training and Social Work Profession)

– Phan Chính Thức, Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề Công tác xã hội Việt Nam,

– Nguyễn Hồng Minh, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp;

– Nguyễn Thị Mỹ Lộc, trường Đại học Giáo dục;

– Cao Văn Sâm, Hiệp hội GDNN& Nghề CTXH Việt Nam

– Lưu Bích Ngọc, Hội đồng Quốc gia giáo dục và phát triển nhân lực; (National Council for Education and Human Resource Development

– Phan Văn Long, Ban Tuyên giáo Trung ương;( Central propaganda and training commission)

– PGS. TS. Mạc Văn Tiến, Viện nghiên cứu Tài chính, ĐT&HTTM Đông Nam Á

Tin tức khác