Khóa học trực tuyến openSAP MOOCs miễn phí cho tất cả mọi người

Tháng Tư : 07-04-2021 Written by : Trần Đức
font size :

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp và UNICEF Việt Nam và được sự chỉ đạo, đồng ý của Tổng cục giáo dục nghề nghiệp, Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp chia sẻ link đến các cơ sở GDNN về Khóa học OpenSAP MOOCs là sự sáng tạo đổi mới môi trường học tập trực tuyến miễn phí cho tất cả mọi người, chương trình học mở nhiều cơ hội học tập với quy mô dự kiến trên 5 triệu học viên và Hệ thống SAP [1] tích hợp thông minh tạo cơ hội cho học viên đạt được Chứng nhận Thành tích học tập cho đến 31 tháng 7 năm 2021.

Quét mã QR để đăng ký miễn phí học tập trực tuyến với openSAP-MOOCs

   Hoặc link https://open.sap.com/ 

Khóa học openSAP là gì? 

Khóa học openSAP cung cấp phương thức học sáng tạo đổi mới với do SAP, chuyên gia hướng dẫn cho bạn ở các nội dung học tập. Học tập là suốt đời, và với học liệu của openSAP sẵn có trực tuyền và miễn phí toàn cầu cho mọi người, để bạn có thể bồi dưỡng kỹ năng cần thiết bất cứ khi nào và bất kỳ khi bạn ở đâu.

OpenSAP Massive Open Online Courses:  Khóa học openSAP MOOCs là CƠ HỘI HỌC TẬP TRỰC TUYẾN MIỄN PHÍ CHO MỌI NGƯỜI với sự vận dụng, tích lũy từ các khái niệm học tập đã qua trải nghiệm, thử thách và đáng tin cậy, nó được số hóa hệ thống học liệu học tập với các diễn đàn chơi-mà-học và cùng thảo luận tưởng tác giữa người học với nhau và luôn có chuyên gia hỗ trợ trực tuyến, điều tiết theo định dạng các nội dung số.

OpenSAP Microlearning là Học tập với OpenSAP theo hướng chia nhỏ các nội dung, hình thức học mà bạn xem các video để tự bổ sung kiến thức. Cho dù người học ở bậc chuyên gia hay mới chỉ bắt đầu, bạn có thể chọn các video tương ứng phù hợp với những mục tiêu học mà bạn muốn, tất cả các video đã chuẩn bị và sẵn sàng do chuyên gia SAP cung cấp cho bạn.

Với OpenSAP thực sự cung cấp cách học sáng tạo đổi mới cho tất cả mọi người trên thế giới. Được học miễn phí, do chuyên gia hướng dẫn và quan điểm khóa học SAP là tạo ra cho chính bạn. Dù bạn là chuyên gia SAP hay người mới bắt đầu, thì việc bổ túc, cập nhật với công nghệ mới nhất là điều không thể tránh khỏi. Bạn sẽ tìm thấy nhiều lựa chọn học tập với Khóa học trực tuyến quy mô mở toàn cầu (MOOC), Microlearning và Podcast có sẵn trên openSAP. Chỉ cần chọn chủ đề bạn muốn tìm hiểu và chọn thời gian phù hợp khi nào – bạn luôn kiểm soát và điều tiết sự học của riêng mình!

MOOCs: openSAP Massive Open Online Courses thực sự là khóa học đã tận dụng, thực nghiệm từ những khái niệm lớp học mở – trực tuyến đã được thử nghiệm và tin cậy, với các sự nâng cấp, cải tiến trên kỹ thuật số hóa bao gồm các diễn đàn trò chơi và thảo luận, để tương tác với những người học và chuyên gia khác theo định dạng phân phối trực tuyến. Thông thường MOOCs có thông báo các nội dung được phát hành theo tuần. Giúp người học có thể truy cập nội dung bất cứ khi nào họ có thời gian, tự làm bài kiểm tra để kiểm tra kiến thức của mình, đặt câu hỏi và nêu ý kiến thảo luận trên diễn đàn, đồng thời tích điểm để nhận chứng chỉ khóa học. Có hai loại OpenSAP MOOC: Enterprise MOOCs tập trung vào công nghệ SAP, trong khi Thought Leader MOOCs Tư duy nhà lãnh đạo với MOOCs có các diễn giả bên ngoài chia sẻ các ý tưởng lãnh đạo hàng đầu về kinh doanh và công nghệ. OpenSAP đem lại lợi ích của việc học tập sau đây:

 Ưu tiên microlearning và podcasts khi đăng ký trực tuyến Học tập với SAP!    

Quét QR để xem video giới thiệu về khóa học OpenSAP

[1] SAP được sáng lập tại Đức năm 1972, là một Công ty giải pháp phát triển Hệ thống Công nghệ và Phần mềm, SAP – SE Phần mềm SAP Doanh nghiệp. Trụ sở chính tại Walldorf miền nam nước Đức và hàng loạt chi nhánh tại Frankfurt và New York, công ty SAP-SE dẫn đầu thị trường về phần mềm doanh nghiệp, có 440 ngàn khách hàng ở trên 180 nước trên thế giới với số nhân viên là 100.330 tính đến 31/12/2019 công tác trên toàn cầu.

Tin tức khác

No Image

How To Get A Guy Off That Has Erectile Dysfunction

23 Tháng Sáu 2021

Food and Drug Administration FDA approved options for premenopausal women include Flibanserin Menopause Increased Libido Addyi , a pill that you take once a day at bedtime, Side effects include low blood pressure, dizziness, nausea and fatigue, Drinking alcohol or taking fluconazole Diflucan , Protandim And Erectile Dysfunction a common medication to treat vaginal Menopause […]

No Image

How To Know If You Are Recovered From Erectile Dysfunction

23 Tháng Sáu 2021

As human beings we are driven by pleasures, it is not Supplements To Improve Female Libido easy to forgo them, Tell yourself that if you achieve certain tasks in a day then you will watch porn for 15 min and Supplements To Improve Female Libido masturbate, Generally, sex pills Drive For Less is the name […]

No Image

Does Masturbation Shrink Penis

23 Tháng Sáu 2021

While BlueChew gives access to REAL Best Natural Erection Supplement VIAGRA in chewable form, through telemedicine, Both these products may Best Natural Erection Supplement help you last longer Erectile Dysfunction Exam Video Foods That Boost Female Libido in bed, If you are looking Erectile Dysfunction Exam Video for Best Natural Erection Supplement longer sex and […]

02439745020