Tiến sĩ Phạm Thị Hoàn, Viện trưởng

Điện thoại: 0243.9745.746
Fax: 0243.9745.020
Email: hoanpt.tcdn@gmail.com

Thạc sĩ Phạm Xuân Thu, Phó Viện trưởng

Điện thoại: 0243.9745.198
Fax: 0243.9745.020
Email: phamxuanthu74@gmail.com

Tiến sĩ Trần Văn Khởi, Phó Viện trưởng

Điện thoại: 0243.9740.357
Fax: 0243.9745.020
Email: khoinghiep1977200@gmail.com