Tiến sĩ Nguyễn Quang Việt, Viện trưởng

Điện thoại: 0243.745.746
Fax: 0243.9745.020
Email: quangviethung@gmail.com

Thạc sĩ Phạm Xuân Thu, Phó Viện trưởng

Điện thoại: 0243.9745.198
Fax: 0243.9745.020
Email: phamxuanthu74@gmail.com