Các nguyên tắc xây dựng và hoạt động của mô hình Hội đồng kỹ năng ngành tại Anh đã được ứng dụng trên toàn thế giới như một cách thức thành công để gắn kết doanh nghiệp trong phát triển giáo dục kỹ thuật bằng việc khuyến khích bên sử dụng lao động đầu tư vào phát triển kỹ năng và tạo việc làm. Các hội đồng kỹ năng ngành tại Anh đã tạo được những tác động đến toàn bộ hệ thống giáo dục đào tạo để đảm bảo việc giáo dục và đào tạo đáp ứng nhu cầu của bên sử dụng trong hiện tại và tương lai.

 

1. Lịch sử hình thành và phát triển hội đồng kỹ năng ngành

Vương quốc Anh được biết đến là một trong các quốc gia có hệ thống phát triển kỹ năng hiệu quả trên thế giới. Hệ thống phát triển kỹ năng của Vương Quốc Anh bao gồm nhiều tổ chức khác nhau nhằm thực hiện một mục tiêu chung “kiểm tra và cân bằng”. “Kiểm tra và cân bằng” có nghĩa muốn phát triển kỹ năng đạt hiệu quả thì việc quan trọng là phải đánh giá được nhu cầu của thị trường và cân bằng giữa việc cung cấp với nhu cầu thực tế. Cốt lõi và trung tâm của hệ thống phát triển kỹ năng này là Bên sử dụng lao động. Vì vậy việc thúc đẩy sự gắn kết và tham gia của bên sử dụng lao động trong hệ thống phát triển kỹ năng là điều vô cùng quan trọng và cần thiết.  

Xuất phát từ nhu cầu thực tế và sự tự nhận thức về vai trò của bên sử dụng lao động trong việc phát triển kỹ năng, cơ quan tiền thân của Hội đồng kỹ năng ngành được thành lập năm 1964 với tên Ban đào tạo ngành công nghiệp, Ban đào tạo ngành công nghiệp hoạt động trên cơ chế tài chính thu một phần thuế của người sử dụng lao động. Năm 1982, đổi tên thành Cơ quan đào tạo ngành công nghiệp – cơ quan này thuộc chủ sở hữu của bên sử dụng lao động. Đến năm 1988, đổi thành Cơ quan đào tạo quốc gia – vẫn thuộc sở hữu bên sử dụng lao động, nhưng hoạt động theo những nội dung, kế hoạch mà Chính phủ phê duyệt và nguồn tài chính được cấp từ Chính phủ. Năm 2002, chính thức đổi tên thành Hội đồng kỹ năng ngành (Sector Skills Councils), vẫn thuộc bên sử dụng lao động nhưng do Chính phủ cấp phép và tài trợ kinh phí hoạt động.

Cơ chế chính cho việc gắn kết, tham gia của bên sử dụng lao động trong phát triển kỹ năng thông qua Hội đồng kỹ năng ngành như sau:

 Cơ chế cho việc gắn kết, tham gia của bên sử dụng lao động trong phát triển kỹ năng thông qua Hội đồng kỹ năng ngành

(Nguồn: Hoàng Vân Anh – Giám đốc các Chương trình Giáo dục đại học và Dạy nghề).

Để có được sự hợp tác bền vững giữa bên sử dụng lao động và bên đào tạo, điều quan trọng là sự cân bằng giữa “nhu cầu”“mong muốn”. Mong muốn thì luôn nhiều, nhưng thỏa mãn tất cả mong muốn trong điều kiện thời gian, nguồn lực và tài chính hạn hẹp thì không hề đơn giản do vậy bên cung cấp đào tạo cần xác định được những nhu cầu tối thiểu mà bên sử dụng cần để đáp ứng.

2. Một số cách thức rút ngắn khoảng cách về nhu cầu kỹ năng, nâng cao năng suất và hiệu quả học tập thông qua Hội đồng kỹ năng nghề

Tại Anh, các ngành công nghiệp đều thực hiện một chiến lược chung “Kết nối sự thiếu hụt kỹ năng” thông qua các chuỗi hoạt động:

  1. Truyền cảm hứng từ trong các trường học (Nghĩ về công việc)
  2. Phát triển kỹ năng với việc học nghề (Đi vào thế giới nghề nghiệp)
  3. Công nhận trình độ (Hỗ trợ tại nơi làm việc)
  4. Trưởng thành nhờ việc đào tạo (Tiến triển trong công việc).

Các nhiệm vụ này được thực hiện thông qua các Hội đồng kỹ năng ngành trong mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với các cơ sở đào tạo.

Với quan điểm bên sử dụng lao động luôn là trung tâm của hoạt động giáo dục đào tạo đo vậy bên sử dụng lao động là khách hàng - đối tượng cần phục vụ và thỏa mãn nhu cầu. Một số cách thức bên sử dụng lao động thực hiện để gắn kết với hoạt động đào tạo nhằm hỗ trợ, nâng cao hiệu quả đào tạo ở Anh như sau:

Một là, thông qua Hội đồng kỹ năng ngành, các doanh nghiệp cùng thực hiện xây dựng tiêu chuẩn nghề chung.

Các doanh nghiệp cùng nhau xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề trước tiên sẽ giúp cho một số doanh nghiệp nâng cao kỹ năng nghề cho người lao động đáp ứng theo những tiêu chuẩn chung của ngành (những doanh nghiệp nhỏ), việc xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng nghề chung cũng giúp cho các khóa học và chương trình đào tạo kỹ năng có ý nghĩa hơn vì đều hướng tới những tiêu chuẩn đã được xây dựng, thẩm định và đánh giá bởi các doanh nghiệp có uy tín. Qua việc xây dựng tiêu chuẩn kỹ năng cũng góp phần xác định những thiếu hụt kỹ năng từ quá trình đào tạo so với thực tế yêu cầu.

Hai là, các doanh nghiệp phối hợp cùng nhau xây dựng hệ thống trình độ và chương trình học nghề đảm bảo hệ thống trình độ và chương trình học nghề bao phủ và đáp ứng những nhiệm vụ và yêu cầu đặt ra.

Điều này giúp cho bên sử dụng lao động chủ động xác định được những kiến thức, kỹ năng cần thiết, theo yêu cầu để đạt được mục tiêu mong muốn với điều kiện nguồn lực con người và tài chính hạn chế. Ngoài ra còn tạo ra cách tiếp cận linh hoạt cho việc học tập cũng như cung cấp khả năng chuyển đổi, di chuyển giữa các ngành nghề, hình thành năng lực trong từng ngành công nghiệp.Việc phối hợp cùng nhau và hỗ trợ để xây dựng hệ thống trình độ, tiêu chuẩn kỹ năng nghề, chương trình đào tạo cũng sẽ giúp chính phủ thực hiện mục tiêu phát triển kỹ năng trong điều kiện hạn chế nguồn lực.

Ba là, các doanh nghiệp xây dựng chiến lược tập trung vào những người mới

Các doanh nghiệp cần làm việc cùng nhau để xây dựng chương trình học tập tại các cơ sở đào tạo cũng như cách thức để tuyển dụng lao động để đảm bảo các doanh nghiệp tạo điều kiện tốt nhất cho những người mới ra trường, mới vào nghề có thể tiếp cận công việc cũng như có cơ hội để làm việc trong các doanh nghiệp.

Bốn là, phát triển mạng lưới cung cấp nguồn nhân lực cho ngành

Mỗi ngành công nghiệp cần xây dựng một mạng lưới với các cơ sở đào tạo, hoặc hỗ trợ các cơ sở đào tạo của ngành mình để đảm bảo rằng các trình độ, các khóa học nghề, các chương trình học theo những thiết kế riêng của ngành được thực hiện một cách có chất lượng cao.

Việc xây dựng mạng lưới cung cấp nguồn nhân lực cho ngành sẽ tạo điều kiện cho việc tuyển dụng nhân lực đáp ứng yêu cầu cả về số lượng và chất lượng của ngành từ đó giảm thiểu nguy cơ đào tạo ít hiệu quả (thừa, thiếu về số lượng hoặc không đảm bảo về chất lượng).

Năm là – Thực hiện giấy phép lao động bắt buộc cho người lao động

Các ngành công nghiệp cần thực hiện việc cấp giấy phép hoạt động nghề của ngành – đó là những yêu cầu mà người lao động thuộc ngành phải có như trình độ phù hợp, những chứng cứ về năng lực đảm bảo bao phủ toàn bộ vai trò và nhiệm vụ họ phải thực hiện. Việc cấp, lưu hành giấy phép lao động sẽ giúp loại bỏ và ngăn chặn những người lao động không có chuyên môn, đảm bảo những người lao động hành nghề có đủ những năng lực theo yêu cầu, do đó giảm thiểu những rủi ro cho người sử dụng lao động và người lao động cũng như cải thiện an toàn lao động và thực hành môi trường. Giấy phép lao động cũng là bằng chứng cho phép người lao động học tập nâng cao trình độ.

Đặng Thị Huyền

Tài liệu tham khảo

1. Hoàng Vân Anh – Giám đốc các Chương trình Giáo dục đại học và Dạy nghề - Bài trình bày tại Hội thảo “Nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh – Vai trò của Hội đồng kỹ năng ngành trong việc phát triển kỹ năng đáp ứng theo nhu cầu sử dụng lao động”, Hà Nội, tháng 5/2015).

2. Ông Jonathan Ledger -Tổng giám đốc điều hành Proskills, Anh Quốc - Bài trình bày tại Hội thảo “Nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh – Vai trò của Hội đồng kỹ năng ngành trong việc phát triển kỹ năng đáp ứng theo nhu cầu sử dụng lao động”, Hà Nội, tháng 5/2015

 

  • Bình luận
  • Đọc 447 lần

Thông tin NIVET

Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp là đơn vị sự nghiệp khoa học thuộc Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Giấy phép thiết lập Website trên internet số 109/GP-TTĐT ngày 01/7/2019

Ghi rõ nguồn "Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp (NIVET)" hoặc http://www.nivet.org.vn khi phát hành lại thông tin từ nguồn này.

Copyright © 2016 Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp

Thông tin liên hệ

  • Tầng 14, Tòa nhà Liên cơ quan Bộ LĐTB & XH, Khu D25, Số 3, ngõ 7, đường Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội

  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  • Điện thoại : (+84) 2439745020 - Fax: (+84) 2439745020