Quyết định số 1982/QĐ-TTg về “Khung trình độ quốc gia Việt Nam”

Tháng Ba : 12-03-2021 Written by : trungtamkynang
font size :

Ngày 18 tháng 10 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã phê duyệt Quyết định số: 1982/QĐ-TTg về “Khung trình độ quốc gia Việt Nam”, bao gồm 8 bậc: Bậc 1 – Sơ cấp I; Bậc 2 – Sơ cấp II, Bậc 3 – Sơ cấp III, Bậc 4 – Trung cấp; Bậc 5 – Cao đẳng; Bậc 6 – Đại học; Bậc 7 – Thạc sĩ; Bậc 8 – Tiến sĩ.

Việc phê duyệt Khung trình độ quốc gia là một dấu mốc quan trọng để tham chiếu bằng cấp của Việt Nam với các quốc gia ASEAN thông qua khung tham chiếu trình độ (AQRF), tăng cường hội nhập trong lĩnh vực nhân lực chất lượng cao.
(Văn bản Quyết định 1982 đính kèm)

Tin tức khác

No Image

Hội thảo tham vấn xây dựng kế hoạch triển khai khung trình độ quốc gia Việt Nam

14 Tháng Ba 2021

Ngày 23/9/2020, tại Hà Nội, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) tổ chức Hội thảo tham vấn dự thảo kế hoạch triển khai khung trình độ quốc gia Việt Nam (KTĐQGVN) đối với  GDNN. Hội thảo có sự tham gia của hơn 50 đại biểu là thành viên Tổ công tác về thực hiện […]

02439745020