Tập huấn giảng dạy “Kỹ năng chuyển đổi” cho các giáo viên trong các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp (tỉnh Kon Tum – tỉnh Đồng Tháp)

Tháng Chín : 23-09-2021 Written by : Trần Đức
font size :

Tập huấn giảng dạy “Kỹ năng chuyển đổi” cho các giáo viên trong các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp (tỉnh Kon Tum – tỉnh Đồng Tháp)

Sáng 17/9/2021, Viện Khoa học giáo dục nghề nghiệp (Viện KHGDNN) tổ chức Khai giảng trực tuyến 01 lớp Tập huấn giảng dạy “Kỹ năng chuyển đổi” cho các nhà giáo trong các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp tại Kon Tum và 01 lớp Tập huấn giảng dạy “Kỹ năng chuyển đổi” cho các nhà giáo trong các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp tại Đồng Tháp. Đây là một trong những hoạt động trong khuôn khổ Dự án “Thúc đẩy và bảo vệ quyền trẻ em tại Việt Nam” do Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tài trợ.

Phát biểu Khai giảng lớp tập huấn, ông Phạm Xuân Thu – Phó Viện trưởng Viện KHGDNN đã nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của việc cập nhật kỹ năng chuyển đổi cho đội ngũ nhà giáo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đây là cơ sở để nâng cao kỹ năng, năng lực cho giáo viên các cơ sở GDNN.

Ông Phạm Xuân Thu – Phó Viện trưởng Viện KHGDNN phát biểu khai mạc

Tại buổi khai giảng lớp kỹ năng chuyển đổi cho các giáo viên tại Kon Tum đại diện lãnh đạo nhà trường Ông Nguyễn Bình Dân, Phó Hiệu trưởng, trường CĐ Cộng đồng Kon Tum trân trọng sự quan tâm của UNICEF, Viện KHGDNN trong tập huấn giảng dạy kỹ năng chuyển đổi cho nhà giáo của Trường. Thầy Nguyễn Bình Dân cũng báo cáo tình về việc tiếp nhận gói thiết bị tài trợ từ UNICEF, kế hoạch tập huấn kỹ năng sáng tạo- khởi nghiệp của nhà trường; đồng thời, nhắc nhở các nhà giáo của trường tham gia học tập nghiêm túc, tiếp thu đầy đủ kiến thức được tập huấn để phục vụ tốt cho việc tập huấn, giảng dạy về kỹ năng chuyển đổi tại trường; đáp ứng yêu cầu phát triển của nhà Trường trong thời kỳ mới.

Ông Nguyễn Bình Dân Phó hiệu trưởng trường Cao đẳng Cộng đồng Kon Tum phát biểu khai mạc

Phát biểu khai giảng lớp kỹ năng chuyển đổi cho các giáo viên tại phía Đồng Tháp Ông Nguyễn Tấn Hưng – Phó Hiệu trưởng, trường CĐ Y tế Đồng Tháp báo cáo về việc tiếp nhận gói thiết bị hỗ trợ của UNICEF và bày tỏ cảm ơn sự quan tâm của UNICEF, Viện KHGDNN tổ chức buổi tập huấn kịp thời về giảng dạy kỹ năng chuyển đổi, đồng thời nhấn mạnh vai trò quan trọng của kỹ năng chuyển đổi và động viên các nhà giáo của Trường tham gia học tập nghiêm túc, tiếp thu đầy đủ kiến thức được tập huấn để đáp ứng tốt yêu cầu về mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của Trường trong những năm tới.

Ông Nguyễn Tấn Hưng – Phó Hiệu trưởng, trường CĐ Y tế Đồng Tháp phát biểu khai mạc

 

Hình ảnh từ buổi khai mạc

Theo kế hoạch,  02 lớp tập huấn được tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 17 đến 19/9/2021. Các học viên tham gia sẽ được các giảng viên, chuyên gia giàu kinh nghiệm tập huấn về giảng dạy kỹ năng chuyển đổi.

 

Nhật Tân
Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu – Chương trình

Tin tức khác

No Image

God’s really works and you will glory was “to bring to successfully pass new immortality and eternal lifetime of man” (Moses step one:39)

3 Tháng Bảy 2022

God’s really works and you will glory was “to bring to successfully pass new immortality and eternal lifetime of man” (Moses step one:39) I’ve a try to would. Each time Jesus related the fresh Manufacturing membership in order to Enoch, Abraham, and you may Moses, it actually was regarding the a goal otherwise a work […]

No Image

5 Useful Tips For Matchmaking After College, As It’s A Completely New Globe

3 Tháng Bảy 2022

5 Useful Tips For Matchmaking After College, As It’s A Completely New Globe A relationship or, at minimum, connecting in college is fairly simple. For four decades, your generally staying in a bubble of similar visitors, and latest possibilities for a connection short-term a celebration or a lecture hallway out. Desire to connect to the […]

No Image

These types of becoming generally Fenugreek and Purple Clover passes

3 Tháng Bảy 2022

These types of becoming generally Fenugreek and Purple Clover passes Back to conversating with her. She found much about the woman emotional issues with the woman lifestyle. In the course of time she said she is “fascinated” because of the myself and manage in the girl looks. She also told me I can walk through […]

02439745020