Thông báo tập huấn Giảng dạy Kỹ năng Sáng tạo – Khởi nghiệp cho Giáo viên, Giảng viên trong các cơ sở GDNN tỉnh Kon Tum

Tháng Bảy : 04-07-2021 Written by : Trần Đức
font size :

LỊCH TỔ CHỨC TẬP HUẤN 

Giảng dạy Kỹ năng Sáng tạoKhởi nghiệp cho Giáo viên, Giảng viên trong các sở GDNN tỉnh Kon Tum

từ ngày 6/7 – 8/7/2021 tại Giai Lai

TÀI LIỆU TẬP HUẤN 

QR tải về tài liệu Chương trình Sáng tạo – Khởi nghiệp

Hoặc link sau:

https://drive.google.com/file/d/17TdIMIlyI0kkD580ZT7dQ4BB-bK-b1bZ/view?usp=sharing

QR tải về tài liệu Giảng dạy Sáng tạo – Khởi nghiệp

Hoặc link sau:

https://drive.google.com/file/d/1CaUqGbYroz_0rwK2M4HaHcRuFyGtxEqb/view?usp=sharing

QR tài liệu module cho học viên Sáng tạo – Khởi nghiệp

 

Hoặc link sau:

https://drive.google.com/file/d/1m6CxKbbeDDw5IUZwyN9xmsuRcf05abPt/view?usp=sharing

PHIÊU ĐÁNH GIÁ TẬP HUẤN KỸ NĂNG SÁNG TẠO – KHỞI NGHIỆP

 https://drive.google.com/file/d/1NSYMR2dZhySDqD4bhRWMaRK3MpFZ0m0r/view?usp=sharing  

Tin tức khác

Tập huấn giảng dạy “Kỹ năng sáng tạo – khởi nghiệp” cho giáo viên các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp tỉnh Lào Cai

Tập huấn giảng dạy “Kỹ năng sáng tạo – khởi nghiệp” cho giáo viên các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp tỉnh Lào Cai

24 Tháng Chín 2021

Sáng ngày 24/9/2021, Viện Khoa học giáo dục nghề nghiệp (Viện KHGDNN) tổ chức Khai giảng trực tuyến 01 lớp Tập huấn giảng dạy “Kỹ năng sáng tạo – khởi nghiệp” cho các nhà giáo trong các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp tại Lào Cai. Đây là một trong những hoạt động trong khuôn […]

Tập huấn giảng dạy “Kỹ năng chuyển đổi” cho các giáo viên trong các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp (tỉnh Kon Tum – tỉnh Đồng Tháp)

Tập huấn giảng dạy “Kỹ năng chuyển đổi” cho các giáo viên trong các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp (tỉnh Kon Tum – tỉnh Đồng Tháp)

23 Tháng Chín 2021

Tập huấn giảng dạy “Kỹ năng chuyển đổi” cho các giáo viên trong các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp (tỉnh Kon Tum – tỉnh Đồng Tháp) Sáng 17/9/2021, Viện Khoa học giáo dục nghề nghiệp (Viện KHGDNN) tổ chức Khai giảng trực tuyến 01 lớp Tập huấn giảng dạy “Kỹ năng chuyển đổi” cho […]

02439745020