Thông báo tuyển sinh

Tháng Tư : 06-04-2021 Written by : trungtamdaotaoboiduong
font size :

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Các lớp bồi dưỡng Tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức

chuyên ngành Giáo dục nghề nghiệp

 

Thực hiện Quyết định số 909/QĐ-LĐTBXH ngày 03/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện chương trình bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp cho Viện Khoa học giáo dục nghề nghiệp.

Viện Khoa học giáo dục nghề nghiệp thông báo tuyển sinh các lớp bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên giáo dục nghề nghiệp cao cấp (hạng I), Giảng viên giáo dục nghề nghiệp chính (hạng II); Giáo viên giáo dục nghề nghiệp hạng I, Giáo viên giáo dục nghề nghiệp hạng II cụ thể như sau:

–  Đối tượng tuyển sinh: Là viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp, nhà giáo thuộc các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên cả nước;

– Tuyển sinh thường xuyên;

– Thời gian, nội dung, hình thức đào tạo: Theo quyết định số 1978/QĐ – BLĐTBXH, ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

–  Địa điểm tổ chức: Tại Viện Khoa học giáo dục nghề nghiệp hoặc các cơ sở giáo dục nghề nghiệp có đủ trang thiết bị đảm bảo chất lượng theo yêu cầu của chương trình đào tạo bồi dưỡng.

–  Chứng chỉ đào tạo: Do Viện Khoa học giáo dục nghề nghiệp cấp theo quy định.
Thông tin chi tiết xin liên hệ: 024 39449064; Anh Phương: 0983585538; Chị Tân: 0988 002 989; anh Long: 0976 396 568.

Tin tức khác