Thông tin đề tài “Chuẩn hóa trong Giáo dục nghề nghiệp theo yêu cầu hội nhập”

Tháng Tư : 06-04-2021 Written by : trungtamkynang
font size :
  1. Thông tin chung

– Tên đề tài: “Chuẩn hóa trong giáo dục nghề nghiệp theo yêu cầu hội nhập

– Mã số: CT2017-01-01

– Chủ nhiệm: ThS. Phạm Xuân Thu

– Cơ quan chủ trì: Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp

  1. Nội dung

2.1. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu chung: Tổng quan các chuẩn và tiêu chuẩn của GDNN theo yêu cầu hội nhập và quốc tế và đề xuất các giải pháp, lộ trình và điều kiện thực hiện chuẩn hóa trong GDNN theo yêu cầu hội nhập khu vực và quốc tế.

Mục tiêu cụ thể:

– Phân tích cơ sở khoa học và thực trạng về chuẩn hóa trong GDNN theo yêu cầu hội nhập;

– Đánh giá thực trạng tình hình chuẩn hóa trong GDNN theo yêu cầu hội nhập tại Việt Nam;

– Đề xuất các giải pháp, lộ trình và điều kiện thực hiện chuẩn hóa trong GDNN theo yêu cầu hội nhập khu vực và quốc tế.

2.2. Đối tượng nghiên cứu: Các chuẩn và tiêu chuẩn trong GDNN ở Việt Nam, khu vực và thế giới.

2.3. Các phương pháp nghiên cứu đã sử dụng: (i) phương pháp nghiên cứu lý thuyết, phân tích, tổng hợp; (ii) phương pháp điều tra, khảo sát, thu thập và tổng hợp dữ liệu (dữ liệu sơ cấp và thứ cấp), (iii) phương pháp thống kê, (iv) phương pháp so sánh.

 2.4. Các kết quả chính: 

Đề tài tập trung làm rõ những nội dung chính sau:

(i) Hệ thống và làm rõ cơ sở lý luận, khái niệm và các vấn đề cơ bản của chuẩn, chuẩn hóa, vai trò và chức năng chuẩn hóa GDNN, khung lý thuyết tiến hành chuẩn hóa GDNN cũng như những kinh nghiệm chuẩn hóa của một số nước trên thế giới.

(ii) Tổng hợp, phân tích thực trạng ban hành và áp dụng các chuẩn trong GDNN; Thực trạng thực hiện các chuẩn, tiêu chuẩn; Thực trạng các yếu tố tác động đến chuẩn hóa và so sánh chuẩn, tiêu chuẩn GDNN của Việt Nam với một số nước ASEAN.

(iii) Trên cơ sở lý luận và thực tiễn, đề tài đề xuất qui trình 10 bước để chuẩn hóa GDNN. Đồng thời, đề tài cũng xác định cấu trúc và khung chuẩn nhà giáo GDNN, chuẩn cán bộ quản lý GDNN và Chuẩn chương trình đào tạo. Bên cạnh đó, lộ trình và các điều kiện để thực hiện chuẩn cũng được đề tài xác định rõ để đảm bảo việc thực hiện chuẩn hóa trong GDNN đáp ứng mục tiêu phát triển GDNN theo yêu cầu hội nhập quốc tế.

  1. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn

3.1. Ý nghĩa lý luận

Kết quả nghiên cứu của đề tài cung cấp những luận cứ khoa học và đề xuất những giải pháp cho việc quản lý theo chuẩn trong giáo dục nói chung và GDNN nói riêng theo xu thế hội nhập quốc tế.

Đề tài cung cấp đánh giá về tình hình áp dụng chuẩn, tiêu chuẩn trong giáo dục và giáo dục kỹ thuật của một số nước, những thế mạnh và hạn chế, những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam trong việc lựa chọn chuẩn và phát triển chuẩn để nâng cao hiệu quả quản lý GDNN theo chuẩn, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh nguồn nhân lực của Việt Nam với các nước trong khu vực nói riêng và thế giới nói chung.

     3.2.Ý nghĩa thực tiễn

Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ là nguồn tư liệu về lý luận và thực tiễn cho việc lựa chọn và áp dụng chuẩn  phù hợp với từng vùng miền, địa phương, khu vực nói riêng và Việt Nam nói chung.

Kết quả nghiên cứu của đề tài cung cấp luận cứ khoa học để các nhà quản lý, làm chính sách đưa ra những quyết định nhằm phát triển, nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực của đất nước.

 

Tin tức khác

Tập huấn giảng dạy “Kỹ năng sáng tạo – khởi nghiệp” cho giáo viên cơ sở Giáo dục nghề nghiệp tỉnh Đồng Tháp

Tập huấn giảng dạy “Kỹ năng sáng tạo – khởi nghiệp” cho giáo viên cơ sở Giáo dục nghề nghiệp tỉnh Đồng Tháp

1 Tháng Mười 2021

     Sáng ngày 01/10/2021, Viện Khoa học giáo dục nghề nghiệp (Viện KHGDNN) tổ chức Tập huấn giảng dạy “Kỹ năng sáng tạo – Khởi nghiệp” cho giáo viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tỉnh Đồng Tháp. Đây là một trong những hoạt động trong khuôn khổ Dự án “Thúc đẩy […]

Thông tin đề tài “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cấp huyện”

Thông tin đề tài “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cấp huyện”

13 Tháng Tư 2021

Thông tin chung – Tên đề tài: “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cấp huyện” – Mã số: CB2019-02 – Chủ nhiệm: ThS. Phạm Xuân Thu – Cơ quan chủ trì: Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp Nội dung 2.1. Mục tiêu nghiên cứu […]

Thông tin đề tài “Nâng cao khả năng tham gia của giáo dục nghề nghiệp vào chuỗi cung ứng nhân lực cho các nền kinh tế APEC”

Thông tin đề tài “Nâng cao khả năng tham gia của giáo dục nghề nghiệp vào chuỗi cung ứng nhân lực cho các nền kinh tế APEC”

8 Tháng Tư 2021

Thông tin chung – Tên đề tài: “Nâng cao khả năng tham gia của giáo dục nghề nghiệp vào chuỗi cung ứng nhân lực cho các nền kinh tế APEC” – Mã số: CT2017-01-08 – Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Quang Việt – Cơ quan chủ trì: Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp Nội dung […]

02439745020