Thông tin đề tài “Xây dựng cơ chế điều phối hoạt động giữa các đối tác có liên quan trong giáo dục nghề nghiệp”

Tháng Tư : 07-04-2021 Written by : trungtamkynang
font size :
  1. Thông tin chung

– Tên đề tài: “Xây dựng cơ chế điều phối hoạt động giữa các đối tác có liên quan trong giáo dục nghề nghiệp

– Mã số: CB2018-07

– Chủ nhiệm: TS. Vũ Xuân Hùng

– Cơ quan chủ trì: Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp

  1. Nội dung

2.1. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu chung: Đề xuất mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động của ban/bộ phận điều phối hoạt động của các đối tác có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả gắn kết giữa đào tạo và sử dụng lao động.

Mục tiêu cụ thể:

– Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về cơ chế điều phối hoạt động các đối tác có liên quan trong GDNN.

– Đề xuất cơ chế hoạt động của các đối tác có liên quan trong GDNN nhằm nâng cao hiệu quả gắn kết giữa đào tạo và sử dụng lao động.

– Kiến nghị các giải pháp và điều kiện, lộ trình thực hiện.

2.2. Đối tượng nghiên cứu: Cơ chế điều phối hoạt động giữa các đối tác có liên quan trong GDNN.

2.3. Các phương pháp nghiên cứu đã sử dụng: (i) phương pháp nghiên cứu lý thuyết, phân tích, tổng hợp; (ii) phương pháp điều tra, khảo sát, thu thập và tổng hợp dữ liệu (dữ liệu sơ cấp và thứ cấp), (iii) phương pháp chuyên gia, (iv) phương pháp nghiên cứu điển hình, (v) phương pháp so sánh

 2.4. Các kết quả chính: 

Đề tài tập trung làm rõ những nội dung chính sau:

(i) Cơ sở lý luận về cơ chế điều phối hoạt động của các đối tác có liên quan trong GDNN bao gồm từ tổng quan các nghiên cứu về vấn đề này đến một số khái niệm cơ bản như GDNN, các đối tác có liên quan trong GDNN, điều phối, cơ chế điều phối hoạt động.v.v…; làm rõ mối quan hệ giữa GDNN và thị trường lao động, nội dung về cơ chế điều phối hoạt động các đối tác có liên quan trong GDNN, các yếu tố ảnh hưởng đến việc xây dựng cơ chế điều phối hoạt động giữa các đối tác có liên quan trong GDNN và kinh nghiệm quốc tế trong xây dựng cơ chế điều phối hoạt động các đối tác có liên quan trong GDNN

(ii) Đánh giá được thực trạng cơ chế điều phối hoạt động của các đối tác có liên quan trong GDNN ở Việt Nam, cụ thể: Thực trạng quy định pháp luật về cơ chế điều phối hoạt động giữa các đối tác có liên quan trong GDNN; thực trạng hoạt động gắn kết các đối tác có liên quan trong GDNN; thực trạng một số mô hình điều phối hoạt động giữa các đối tác có liên quan trong GDNN ở Việt Nam.

(iii) Trên cơ sở lý luận, thực tiễn, bối cảnh trong nước quốc tế và xu hướng đổi mới quan hệ hợp tác các đối tác có liên quan trong GDNN, Đề tài đã đề xuấ được mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động giữa các đối tác có liên quan trong GDNN, làm rõ được các căn cứ đề xuất mô hình, sơ đồ tổ chức, hoạt động; thành phần cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức điều phối ở Trung ương, thành phần cơ cấu, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức điều phối ở địa phương; làm rõ về cơ chế điều phối hoạt động, đồng thời đề xuất các giải pháp và lộ trình thực hện triển khai thực hiện mô hình đến năm 2030.

  1. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn

3.1. Ý nghĩa lý luận

Kết quả nghiên cứu lý luận và thực tiễn của đề tài cung cấp luận cứ khoa học về xây dựng cơ chế hoạt động giữa các đối tác liên quan trong GDNN.

3.2.Ý nghĩa thực tiễn

Kết quả nghiên cứu Đề tài có đủ luận cứ khoa học, thuận lợi cho việc thể chế hóa đề xuất cơ chế hoạt động của các đối tác có liên quan trong GDNN thành các quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật. Với các giải pháp cụ thể, Đề tài sẽ giúp cho các đơn vị ứng dụng dễ dàng áp dụng mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động vào trong thực tiễn

Việc hình thành cơ chế hoạt động của các đối tác liên quan trong GDNN sẽ tạo thêm nguồn lực xã hội cho phát triển GDNN, tạo thêm sự gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo với sử dụng, nhà trường gắn với doanh nghiệp, từ đó sẽ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam trên trường quốc tế.

Tin tức khác

Thông tin đề tài “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cấp huyện”

Thông tin đề tài “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cấp huyện”

13 Tháng Tư 2021

Thông tin chung – Tên đề tài: “Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cấp huyện” – Mã số: CB2019-02 – Chủ nhiệm: ThS. Phạm Xuân Thu – Cơ quan chủ trì: Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp Nội dung 2.1. Mục tiêu nghiên cứu […]

Thông tin đề tài “Nâng cao khả năng tham gia của giáo dục nghề nghiệp vào chuỗi cung ứng nhân lực cho các nền kinh tế APEC”

Thông tin đề tài “Nâng cao khả năng tham gia của giáo dục nghề nghiệp vào chuỗi cung ứng nhân lực cho các nền kinh tế APEC”

8 Tháng Tư 2021

Thông tin chung – Tên đề tài: “Nâng cao khả năng tham gia của giáo dục nghề nghiệp vào chuỗi cung ứng nhân lực cho các nền kinh tế APEC” – Mã số: CT2017-01-08 – Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Quang Việt – Cơ quan chủ trì: Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp Nội dung […]

Khóa học trực tuyến openSAP MOOCs miễn phí cho tất cả mọi người

Khóa học trực tuyến openSAP MOOCs miễn phí cho tất cả mọi người

7 Tháng Tư 2021

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp và UNICEF Việt Nam và được sự chỉ đạo, đồng ý của Tổng cục giáo dục nghề nghiệp, Viện Khoa học Giáo dục nghề nghiệp chia sẻ link đến các cơ sở GDNN về Khóa học OpenSAP MOOCs là sự sáng tạo […]

02439745020