Thông cáo báo chí – Hội thảo Báo cáo Tham chiếu thành phần Khung trình độ quốc gia Việt Nam với Khung tham chiếu trình độ ASEAN

14 Tháng Ba 2021

Hội thảo Báo cáo Tham chiếu thành phần Khung trình độ quốc gia Việt Nam với Khung tham chiếu trình độ ASEAN.   Thực hiện Quyết định số 1982/QĐ – TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam, Bộ Lao động – […]