Đào tạo bồi dưỡng

Tháng Ba : 15-03-2021 Written by : trungtamdaotaoboiduong
font size :

Đào tạo, bồi dưỡng  nâng cao năng năng lực NCKH, QLKH

Thực hiện Chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp- việc làm và an toàn lao động giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2017, đề ra đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho khoảng 4.000 giảng viên trong các cơ sở nghiên cứu và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, quản lý khoa học cho khoảng 3.000 lượt cán bộ quản lý, nghiên cứu viên, giảng viên tại các cơ sở nghiên cứu khoa học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tính đến 2020 trung tâm Đào tạo-Bồi dưỡng  Viện Khoa học giáo dục nghề nghiệp đã tổ chức đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực NCKH, QLKH cho nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở GDNN được:

NĂM LỚP BỒI DƯỠNG

(lớp)

SỐ LƯỢNG HỌC VIÊN ĐƯỢC BỒI DƯỠNG

(học viên)

SỐ LƯỢT TRƯỜNG CỬ HỌC VIÊN THAM GIA BỒI DƯỠNG (trường)
NCKH QLKH NCKH QLKH CĐCLC
2018 02 01 70 35 11 02
2019 08 03 281 106 24 14
2020 06 03 210 105 10 9
Tổng 16 7 561 246 35 25
23 707 60

Nguồn báo cáo kết quả đào tạo bồi dưỡng

Kết quả đánh giá theo 899/QĐ-TTg:

Bồi dưỡng Năng lực NCKH: 561/4000 Học viên, đạt 14,02% ;

Bồi dưỡng năng lực QL KH : 246/3000 Học viên, đạt 8,2%.

Dự kiến năm 2021, trung tâm Đào tạo – Bồi dưỡng tiếp tục tuyển sinh và tổ chức đào tạo và bồi dưỡng nâng cao năng lực NCKH và năng lực quản lý khoa học cho cán bộ nhà giáo cơ sở GDNN góp phần thúc đẩy và nâng cao chất lượng hoạt động khoa học tại cơ sở GDNN.

Tin tức khác

Chia sẻ kinh nghiệm trong tiếp cận các dịch vụ đào tạo nghề cho lao động nữ di cư

Chia sẻ kinh nghiệm trong tiếp cận các dịch vụ đào tạo nghề cho lao động nữ di cư

3 Tháng Mười 2022

       Lao động nữ di cư là một trong những đối tượng được coi là nhóm lao động yếu thế, rất dễ bị tổn thương hoặc có thể nhanh chóng rơi vào tổn thương khi đứng trước các biến động kinh tế – xã hội, đặt biệt là lao động nữ di cư […]

Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học

Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học

16 Tháng Ba 2021

Chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học cho cán bộ quản lý cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo Quyết định số 1369/QĐ-TCGDNN ngày 28/09/2018 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp: I. Mục tiêu bồi dưỡng 1.1 Mục tiêu chung Bồi dưỡng […]

Bồi dưỡng nâng cao năng lực nghiên cứu Khoa học

Bồi dưỡng nâng cao năng lực nghiên cứu Khoa học

16 Tháng Ba 2021

Chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho nhà giáo cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo Quyết định số 1369/QĐ-TCGDNN ngày 28/09/2018 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp:   I. Mục tiêu 1.1. Mục tiêu chung Bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghiên cứu khoa […]

02439745020