No Image

Thông cáo báo chí – Hội thảo Báo cáo Tham chiếu thành phần Khung trình độ quốc gia Việt Nam với Khung tham chiếu trình độ ASEAN

14 Tháng Ba 2021

Hội thảo Báo cáo Tham chiếu thành phần Khung trình độ quốc gia Việt Nam với Khung tham chiếu trình độ ASEAN.   Thực hiện Quyết định số 1982/QĐ – TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam, Bộ Lao động – […]

No Image

Hội thảo tham vấn xây dựng kế hoạch triển khai khung trình độ quốc gia Việt Nam

14 Tháng Ba 2021

Ngày 23/9/2020, tại Hà Nội, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) tổ chức Hội thảo tham vấn dự thảo kế hoạch triển khai khung trình độ quốc gia Việt Nam (KTĐQGVN) đối với  GDNN. Hội thảo có sự tham gia của hơn 50 đại biểu là thành viên Tổ công tác về thực hiện […]

No Image

Quyết định số 1982/QĐ-TTg về “Khung trình độ quốc gia Việt Nam”

12 Tháng Ba 2021

Ngày 18 tháng 10 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã phê duyệt Quyết định số: 1982/QĐ-TTg về “Khung trình độ quốc gia Việt Nam”, bao gồm 8 bậc: Bậc 1 – Sơ cấp I; Bậc 2 – Sơ cấp II, Bậc 3 – Sơ cấp III, Bậc 4 – Trung cấp; Bậc […]

No Image

Khung trình độ Châu Âu

14 Tháng Ba 2021

MỞ ĐẦU Toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế đã và đang diễn ra một cách sâu rộng, liên quan đến hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong hội nhập kinh tế quốc tế, các nền kinh tế thành viên tiến hành hàng loạt các hoạt động nhằm […]

Hội thảo tham vấn xây dựng kế hoạch triển khai khung trình độ quốc gia Việt Nam

Hội thảo tham vấn xây dựng kế hoạch triển khai khung trình độ quốc gia Việt Nam

3 Tháng Mười 2020

Ngày 23/9/2020, tại Hà Nội, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) tổ chức Hội thảo tham vấn dự thảo kế hoạch triển khai khung trình độ quốc gia Việt Nam (KTĐQGVN) đối với  GDNN.   Hội thảo có sự tham gia của hơn 50 đại biểu là thành viên Tổ công tác về thực […]

02439745020