No Image

Hội thảo tham vấn xây dựng kế hoạch triển khai khung trình độ quốc gia Việt Nam

14 Tháng Ba 2021

Ngày 23/9/2020, tại Hà Nội, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) tổ chức Hội thảo tham vấn dự thảo kế hoạch triển khai khung trình độ quốc gia Việt Nam (KTĐQGVN) đối với  GDNN. Hội thảo có sự tham gia của hơn 50 đại biểu là thành viên Tổ công tác về thực hiện […]

No Image

Quyết định số 1982/QĐ-TTg về “Khung trình độ quốc gia Việt Nam”

12 Tháng Ba 2021

Ngày 18 tháng 10 năm 2016, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã phê duyệt Quyết định số: 1982/QĐ-TTg về “Khung trình độ quốc gia Việt Nam”, bao gồm 8 bậc: Bậc 1 – Sơ cấp I; Bậc 2 – Sơ cấp II, Bậc 3 – Sơ cấp III, Bậc 4 – Trung cấp; Bậc […]

02439745020