Báo cáo E-Scan nông nghiệp Việt Nam 2019

12 Tháng Ba 2021

Báo cáo Scan Nông nghiệp Việt Nam 2019 được xây dựng với sự tài trợ của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) thông qua Dự án Áp dụng Chiến lược Đào tạo G20: Hợp tác giữa ILO và Liên bang Nga (Giai đoạn 2). Báo cáo tổng quan về môi trường phát triển nông […]