Thông cáo báo chí – Hội thảo Báo cáo Tham chiếu thành phần Khung trình độ quốc gia Việt Nam với Khung tham chiếu trình độ ASEAN

Tháng Ba : 14-03-2021 Written by : trungtamkynang
font size :

Hội thảo Báo cáo Tham chiếu thành phần Khung trình độ quốc gia Việt Nam với Khung tham chiếu trình độ ASEAN.

 

Thực hiện Quyết định số 1982/QĐ – TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Khung trình độ quốc gia Việt Nam, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thực hiện: “Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ chức thực hiện tham chiếu các trình độ giáo dục nghề nghiệp của Khung trình độ quốc gia Việt Nam với Khung tham chiếu trình độ ASEAN (AQRF) và các khung trình độ quốc gia khác”. Trong khu vực ASEAN, đến nay mới chỉ có 04 nước đã được thông qua Báo cáo tham chiếu bao gồm Malaysia, Philippines, Thái Lan và Inđônêsia. Báo cáo tham chiếu đầy đủ gồm 11 tiêu chí, và về nguyên tắc, sẽ do Ủy ban AQRF quốc gia đệ trình lên Ủy ban AQRF và được xem xét, thông qua tại các cuộc họp định kỳ của Ủy ban này. Trong tiến trình đó, các nước như Việt Nam, Lào, Campuchia, Mianma và Brunei đang xây dựng Báo cáo tham chiếu thành phần.

Đồng thời, thực hiện kế hoạch công tác năm 2020 về “Triển khai Thỏa thuận công nhận lẫn nhau (MRA), Thỏa thuận công nhận lẫn nhau về kỹ năng (MRS), Khung trình độ quốc gia Việt Nam (VQF), Khung tham chiếu trình độ ASEAN (AQRF)”, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tổ chức hội thảo tham vấn chuyên gia về dự thảo báo cáo tham chiếu Khung trình độ quốc gia Việt Nam với Khung tham chiếu trình độ ASEAN (các trình độ giáo dục nghề nghiệp) và kết quả đối sánh giữa các bậc trình độ thuộc Khung trình độ quốc gia Việt Nam với khung kỹ năng nghề quốc gia.

Thời gian: Từ 8h30, Thứ hai, ngày 21 tháng 12 năm 2020

Địa điểm: Khách sạn TQT, số 1 Yết Kiêu, Hà Nội.

Mục tiêu hội thảo: – Tham vấn chuyên gia về dự thảo báo cáo tham chiếu Khung trình độ quốc gia Việt Nam với Khung tham chiếu trình độ Asean (cấu phần giáo dục nghề nghiệp) cho 4 tiêu chí: tiêu chí 1 (Cấu trúc của hệ thống giáo dục và đào tạo); tiêu chí 2 (Trách nhiệm và cơ sở pháp lý của các cơ quan quốc gia); tiêu chí 5 (Mô tả các tiêu chuẩn đã được thống nhất của khung trình độ quốc gia/hệ thống trình độ quốc gia); tiêu chí 6 (Hệ thống bảo đảm chất lượng quốc gia).

– Trình bày kết quả đối sánh giữa các bậc trình độ thuộc Khung trình độ quốc gia Việt Nam với khung kỹ năng nghề quốc gia.

Thành phần tham dự: Thành viên tổ công tác về thực hiện Thỏa thuận công nhận lẫn nhau (MRA), Thỏa thuận công nhận lẫn nhau về kỹ năng (MRS), Khung trình độ quốc gia Việt Nam (VQF), Khung tham chiếu trình độ ASEAN (AQRF); các đại biểu đến từ: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch, các chuyên gia trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, đại diện các tổ chức quốc tế (GIZ, ILO…), đại diện cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học, các hiệp hội nghề nghiệp, doanh nghiệp,…

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ Ban tổ chức hội thảo, số điện thoại: 0243.944.8764, email: khgdnn@molisa.gov.vn hoặc số điện thoại: 0938.740.929, email:thaolt.gdnn@molisa.gov.vn.

Tin tức khác