Tin tức & sự kiện

Hội thảo “Thực trạng về các mô hình đào tạo, đào tạo lại trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp nhằm thích ứng yêu cầu cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư”

Ngày 28.4.2022, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tổ chức hội thảo “Thực trạng về các mô hình đào tạo, đào tạo lại trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp nhằm thích ứng yêu cầu cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư” tại Hà Nội dưới hình thức kết hợp […]

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022

Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 giao cho Viện Khoa học giáo dục nghề nghiệp Quyết định Bổ sung Rate this post

Đào tạo về Thương mại điện tử cho lao động nữ di cư và trẻ em gái ngoài nhà trường

Sáng ngày 15/01 tại 2 huyện Ngọc Lặc và Lang Chánh tỉnh Thanh Hóa, đã diễn ra buổi khai giảng 02 lớp “Đào tạo về Thương mại điện tử cho lao động nữ di cư và trẻ em gái ngoài nhà trường”. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa […]

Lao động nữ của xã Cốc Ly tham gia lớp tập huấn chuyển giao công nghệ về Thương mại điện tử

Sáng ngày 03/11/2021, tại huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai đã diễn ra buổi khai mạc lớp tập huấn chuyển giao công nghệ về Thương mại điện tử cho 35 lao động nữ của xã Cốc Ly trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa Viện Khoa học giáo dục nghề nghiệp – Cơ quan […]

Tập huấn chuyển giao công nghệ về Thương mại điện tử cho lao động nữ

Sáng ngày 01/11/2021, tại huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai đã diễn ra buổi khai mạc hai (02) lớp “Tập huấn chuyển giao công nghệ về Thương mại điện tử cho lao động nữ” trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa Viện Khoa học giáo dục nghề nghiệp – Cơ quan LHQ về bình […]

02439745020